Risicobeoordeling (NEN 2991)

Een NEN 2991 onderzoek wordt ingezet wanneer er vermoeden bestaat dat er een groot blootstellingsrisico is. Hierbij denkend aan de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal, bij ernstig beschadigde of verweerde asbesthoudende materialen of bij spoedeisende situaties.

Wat houdt dat in?

Middels deze methode van onderzoek kan het potentieel risico (deeltjes) en actueel risico (lucht) in kaart worden gebracht. Een risicobeoordeling dient in principe als een aanvulling op een asbestinventarisatie, uitgevoerd conform de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa.

Terug naar overzicht