Bodemonderzoek

A-Consult werkt nauw samen met de Klinker Milieu BV. Zij zijn door de rijksoverheid erkend in het uitvoeren van diverse soorten bodemonderzoeken zoals:

  • Bodemonderzoek
  • Waterbodemonderzoek
  • Partijkeuringen
  • Milieukundige begeleiding bij saneringen
  • Uitvoeren bodemsaneringen
  • Mechanische boringen
  • Asbestonderzoek
  • Grondwatermeetnet en K-waarde bepaling

Dit voeren zij uit volgens de BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 (grondwateronderzoek), protocol 2018 (asbestonderzoek), protocol 2003 (waterbodemonderzoek). De bodemonderzoeken worden onder meer uitgevoerd bij de volgende situaties:

Nulsituatieonderzoek of eindsituatieonderzoek bij opstarten of beƫindiging bedrijfsactiviteiten in het kader van de wet milieubeheer of activiteitenbesluit. Verkennend bodemonderzoek (conform NEN5740) bij aankoop van vastgoed of aanvragen van bouwvergunning. Nader bodemonderzoek bij het aantreffen van verontreiniging in grond en/of grondwater inclusief risicobeoordeling en kostenraming voor sanering. Bodemonderzoek bij calamiteiten.

 

Terug naar overzicht