Asbestinventarisatie

Bij sloop, renovatie of verbouw van uw pand is het van essentieel belang om te weten of er zich asbesthoudende toepassingen bevinden. Een pand dat vóór 1994 is gebouwd is wettelijk verplicht om een asbest inventarisatie uit te voeren. Hierbij helpen wij u graag!

Asbestinventarisatie rapport

Een asbestinventarisatierapport is een rapportage over een bouwwerk of object die voor 1994 is gebouwd. In de rapportage wordt onderzocht welke asbestsoort, de hoeveelheid, de vorm en onder welke risico’s het asbest in het bouwwerk of object voorkomt. Het rapport kan verschillende doeleinden hebben. Bijvoorbeeld om asbesthoudend materiaal te kunnen saneren, om een bouwwerk of object te slopen/renoveren of ten behoeve van een eigendomsoverdracht. Het asbestinventarisatierapport moet altijd worden opgesteld voordat er sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Om een sloopmelding in te dienen zal dit rapport naar de gemeente verzonden moeten worden.

Voor al deze zaken staat A-consult voor u klaar!

QuickScan asbestinventarisatie

Een QuickScan wordt met name aangevraagd als men snel en in grote lijnen een beeld wil hebben van asbestverdachte toepassingen in een bouwwerk/pand. Hierbij zal er geen destructief werk worden verricht. Wel kunnen er materiaalanalyse(s) worden genomen om vast te stellen of de asbestverdachte toepassing daadwerkelijk asbesthoudend is. Middels een korte rapportage zullen de resultaten in kaart worden gebracht. Een QuickScan is niet geschikt voor asbestverwijdering en wordt meestal gebruikt voor de aan- of verkoop van een bouwwerk/pand.

Is een asbestinventarisatie verplicht?

Een asbestinventarisatie rapport is niet verplicht maar is in veel gevallen wel nodig. Wanneer er gesloopt, gerenoveerd of verbouwd gaat worden is dit echter wel verplicht. Het rapport is 3 jaar geldig. Na 3 jaar zal het rapport geactualiseerd moeten worden.

 

Terug naar overzicht